Import av utenlandske kjøretøyer til Norge

Import av utenlandske kjøretøyer til Norge

Det kan være veldig fristende å kjøpe bil og andre kjøretøyer i utlandet, og det kan være en fin mulighet både når det kommer til å kjøpe kjøretøyer både nytt og brukt, men det er noen ting man skal vite, sånn at man er forberedt på en eventuell import av et kjøretøy man har kjøpt. Det kan være store bøter hvis man ikke gjør det riktig, så det er smart å være forberedt.

Når man kjøper en bil eller et annet kjøretøy i utlandet som man skal importere til Norge, skal man helt grunnleggende gjøre følgende ting i denne rekkefølgen. Man skal først deklarere bilen, deretter skal man betale merverdiavgift til Tolletaten og etter det skal man også betale en engangsavgift til Skatteetaten. Når man har gjort de tre tingene kan man til slutt registrere kjøretøyet hos Statens vegvesen.

Vær forberedt på hva du skal betale

Hvis man vil kjøpe en bil eller et annet kjøretøy i utlandet og importere det til Norge, kan det vært smart å regne ut hva det kommer til å koste før man inngår en avtale eller skriver under på en kontrakt. Prisene kan nemlig være høye, for noe av tanken bak er at det ikke skal være billigere å kjøpe biler og andre kjøretøy i utlandet.

Tanken bak dette er at man skal beholde den finansielle aktiviteten i Norge, sånn at både kjøpet og salget av en bil, eller noe som helst annet for den saks skyld, kommer både den norske staten og de norske borgerne til gode. Men det er selvsagt lov til å kjøpe biler og andre kjøretøy i utlandet og importere dem til Norge, og man kan sjekke hva det vil koste på nettsidene til skatteetaten hvis man vil vite hva prisene kommer til å ligge på totalt.

Godt å vite

Når man skal importere utenlandske biler og kjøretøyer til Norge er det noen ting man skal vite og ikke minst forberede, før man kan kjøre bilen over grensen til Norge. Helt grunnleggende skal bilen ha riktige skilt og forsikring. Bilen skal altså ha både en gyldig norsk forsikring og gyldige norske skilt før den kan kjøres til og i Norge. Hvis ikke kan man ikke importere bilen.

Man er også nødt til å undersøke hvilke krav som stilles til kjøretøyet for at det skal kunne registreres i Norge. Dette er viktig å sørge for, fordi det er helt avgjørende for om du kan få bilen eller kjøretøyet importert til Norge og det er litt synd hvis det ikke lever opp til kravene og man allerede har signert en kontrakt eller betalt for bilen og man deretter ikke kan importere den.

Det er også viktig at man undersøker om det er restriksjoner i forhold til eksporten av bilen fra det landet man kjøper den i og om det eventuelt er behov for klareringer i forhold til dette. Dette er noe man er nødt til å undersøke med gjeldende myndigheter i det landet der man kjøper bil eller et annet kjøretøy, med hensikt å eksportere det.