Barn og airbag

Barn og airbag

Airbag er en utrolig viktig del av bilen, som kan være med på å redde liv dersom du skulle utsettes for en ulykke. Som en hovedregel skal airbagen alltid være aktivert, fungerende og uten skader. Det finnes likevel noen unntak, og bruker du airbagen feil når det er barn i bilen, kan dette gjøre store skader

 

Barn i bil

Barn skal ikke sitte i forsete med airbag om de er under 140cm og sitter forovervendt. Blir airbagen utløst mens et barn sitter i forsetet kan dette gjøre store skader, ettersom den utløses med en fart på minst 300 km/t og kan gi barnet nakkeskader. Det hjelper ikke å sette barnet høyere med for eksempel en pute eller et barnesete. Det beste alternativet er å la barnet sitte sikret i baksetet.

 

Justerbar airbag

Det kan være du har en bil der man kan skru av airbagen på passasjersiden, og dette bør du gjøre dersom et barn skal sitte der. Da er det viktig at du husker å skru airbagen på igjen når det skal sitte en voksen der. Noen biler er utstyrt med sideairbag, og disse er ikke farlige for barn. Imidlertid burde hverken voksne eller barn sitte med hode lent mot døren dersom det finnes sideairbager i bilen.

Når du kjører bil har du ansvar for dine passasjerer, og det er viktig at du vet hvordan du best sikrer både voksne og barn i bil. Dette fører til økt trygghet i bil, og kan være med på å redde liv.