Sjekk heftelser

Sjekk heftelser

Det er viktig å sjekke om en bil har heftelser før du kjøper den. Kjøper du en bil med heftelser kan du nemlig risikerer å miste bilen dersom den som har pant i bilen krever den tvangssolgt eller tilbakelevert. Du kan sjekke om bilen har heftelser på nett ved å søke opp registreringsnummeret. Sørg for å søke med et gyldig registreringsnummer, slik at du får opp riktig informasjon. Det er viktig å sjekke bilen for heftelser enten du kjøper fra privatperson eller forhandler. Her kan du lese mer om å sjekke heftelser på kjøretøy.

Når du sjekker biler for eksisterende heftelser, trenger du kun et gyldigt registreringsnummer. Det er viktig at du er helt sikker på at registreringsnummeret er riktig, ettersom søkemotorene ikke korrigerer dette. Skriver du et ugyldigt nummer kan det fremstå som om bilen ikke har noen heftelser. Du kan sjekke gyldige registreringsnumre på Statens Vegvesen sine nettsider. 

Hva er et billån

Et billån er et lån man tar opp for å finansiere et bilkjøp. Dette er noe de aller fleste trenger i løpet av livet, og er en viktig del av den personlige økonomien. Billån er nødvendig for den som ikke har råd til å betale bilen kontant og dermed trenger et lån. Dersom du skal ta opp et billån vil det være en fordel å ha spart opp en egenkapital, og noen banker krever at du stiller med egenkapital på opp til 20% av kjøpet.

Dette er et beløp mange ikke har mulighet til å betale, tilbyr noen banker lån uten egenkapital. I slike tilfeller vil banken ta sikkerhet i bilen. Da er det spesielt viktig at du følger nedbetalingsplanen. Dersom banken har sikkerhet i din bil, kan de inndra kjøretøyet eller tvinge deg til å selge det, dersom du ikke betaler gjelden din. En Fordel med dette er at det i mange tilfeller vil være lavere rente på lånet. Dersom du kjøper en brukt bil, bør du undersøke om det er eksisterende pant i bilen.

Kjøp av brukt bil

Det er mange som velger å kjøpe brukt bil. Dette kan være økonomisk gunstig, da du vil ha mulighet til å kjøpe en god bil til redusert pris. Dersom du kjøper en brukt bil, er det noen faktorer det er ekstra viktig å tenke på. Dette kan blant annet være om bilen er i god stand, hvor mange kilometer den har kjørt eller om tidligere eier har ubetalt gjeld eller pant i bilen. Hvis tidligere eier har dette vil du nemlig ikke overta gjelden, ansvaret vil fortsatt ligge hos den som tok opp lån med pant i bilen. Denne personen er ansvarlig for å betale gjelden og dersom dette ikke blir gjort, risikerer du som tidligere eier at långiveren krever bilen tilbakelevert eller solgt for å dekke lånet.

Bevis i form av panteattest

Som et bevis for deg som kjøper, bør du bestille en panteattest dersom det ikke er registrert noen heftelser på bilen. Denne kan hjelpe deg dersom det skulle oppstå noe uforventet på et senere tidspunkt. En panteattest viser at du som kjøper har sjekket bilen for heftelser og var i god tro da du kjøpte bilen brukt.

Hva gjør du om det er heftelser på bilen?

Dersom det er registrert heftelser på bilen er det et par ting du som kjøper bør gjøre for å sikre trygt kjøp av bil.  Du burde, sammen med selger, undersøke størrelsen på lånet inklusive renter og omkostninger, og skaffe en bekreftelse på dette fra finansieringsinstitusjonen. Det er også viktig å få en bekreftelse på at gjelden vil bli slettet ved innløsning av lånet. Beløpet som blir angitt her bør kjøperen betale direkte til banken eller finansieringsselskapet, og det resterende beløpet betales til selger. Dette sikrer at gjelden er betalt og du ikke opplever tvangssalg av bilen. Det er anbefalt å opplyse om oppgjørsmåten i kontrakten mellom kjøper og selger. 

Det er lurt å undersøke om bilen har noen registrerte heftelser slik at du har mest mulig informasjon om kjøpet du foretar deg. Når du kjøper bil brukt eller fra forhandler er det derfor viktig å søke opp registreringsnummeret for å få tilstrekkelig med informasjon. Dersom selgeren av bilen ikke har betalt ned lånet og har gjeld stående på bilen, kan dette gå ut over deg. I verstefall risikerer du at bilen må selges og at du må betale for den to ganger. Du kan sjekke bilens heftelser på nett, og videre utarbeide en avtale med selgeren av bilen slik at kjøpet er gunstig for begge parter.